טבלה 20 שינויי פרטים במג' יש' <sup>א </sup>בהשפעת ההקשר