טבלה 19 מספר העותקים של המגילות המקראיות שנמצאו בקומראן <sup>0</sup>