טבלה 13 התאמת צורות דקדוק בלתי רגילות לתפישת דקדוק פורמלית בחומש השומרוני