טבלה 14 הבדלים שבין נה"מ לחומש השומרוני בתוכן הגירסאות <sup>5</sup>