טבלה 12 החלפת צורות בלתי רגילות בצורות רגילות בחומש השומרוני