2. הטקסטים ה'קדם־שומרוניים' והנוסח השומרוני של התורה

החומש השומרוני ( שומ ( ' הוא נוסח התורה בכתב העברי ( ראה לוח ( 16 * שנשתמר בעדה השומרונית ( להלן ( א . (( נוסח זה הוא נוסח כיתתי לכל דבר , אף כי השכבה הכיתתית בו דקה מאוד ( להלן ( ד , ( כ . ( על זמנו של נוסח זה חלוקות הדעות ( להל ן ( ב , (( אך ברור שהוא התבסס על טקסט קדום מסוג הטקסטים ה'קדם שומרוניים' שנמצאו בקומראן ( להלן ( ה , (( תוך כדי הכנסת שינויים בו , כגון הנזכרים ב , 0 ) כ . למעשה הטקסטים ה'קדם שומרוניים' היו צריכים להידון כאן לפני החומש השומרוני משום שהם קודמים לו , אך בשל מיעוט הידיעות עליהם חומש זה יידון תחילה . ממילא אין הבדלים רבים בין החומש השומרוני לבין הטקסטים ה'קדם שומרוניים , ' כך שעיקר תיאור אופיו חל גם על הטקסטים ה'קדם שומרוניים . ' ר- ויס , "לקט ביבליוגראפי על השומרונים , " בתוך : מחקרי מקרא . 318 — 283 L . A . Mayer , Bibliography of the Samaritans , Supplements to Abr Nahrain I ( Leiden 1964 ) כמו IP בן חיים , עברית וארמית נוסח שומרון , א —ה ( ירושלים ;( 1979—1955 י' כן צבי , ספר השומרונים ( ירושלים תשל"ו ;( נ ויס , משוט במקרא ( ירושלים תשל"ו ) ; 337 — 317 שי ...  אל הספר
מוסד ביאליק