טבלה 9 מדגם מתוך מפתח העניינים של מהדורת פרנסדורף של ספר אכלה ואכלה