טבלה 4 הבדלים פנימיים שבין כי"י של נה"מ מימי הביניים