ד. הגדרות ומושגים

תוך כדי הדיון בפרקים הבאים יוגדרו מושגי היסוד הגדרות מדויקות , אך גם בראשיתו יש צורך בהגדרות קצרות ומעשיות כדי שניתן יהיה להשתית עליהן את המשך התיאור . ביקורת הנוסח ( textual criticism ) מטפלת במוצאו ובמהותו של נוסח המקרא על כל צורותיו . תוך כדי כך היא מבררת את צורתו המקורית ואת היווצרות הטקסטים השונים , הן ביחס לצורתם השלמה והן ביחס לפרטיהם , את התפתחותם ואת היחס ביניהם , וכן את התנאים החיצוניים של ההעתקה ותהליך המסירה הטקסטואלית . העוסק בביקורת הנוסח מלקט מידע ממקורות שונים על ההבדלים שבין עדי הנוסח , ואף משתדל להעריך אותם . בעזרת תהליך זה ביקורת הנוסח יוצרת כלים העומדים לרשותם של הפרשנים . הגדרה רחבה יותר ניתנת בפרק 5 א . ביקורת נמוכה — לפעמים ביקורת הנוסח מכונה 'ביקורת נמוכה' , ( lower criticism ) במיוחד בדורות הקודמים . את המונח הזה יש להבין כרובד הנמוך בטיפול בספרי המקרא , ובמידה מסוימת הוא ניגודו של המונח ביקורת גבוהה , ( higher criticism ) היא הביקורת הספרותית . הביקורת הגבוהה עוסקת בשאלות שונות הנוגעות ליצירה בשלימותה כגון זמנה , מבנה , מחברה או מחבריה , ובמיוחד האותנטיות והאח...  אל הספר
מוסד ביאליק