ג. ראשית המחקר הביקורתי

D . Barthelemy , Critique lexluelle de I'AT I , OBO 50 ; I ( Fribourg Goltingen 1982 ) I *— 63 *; L . Dieslel , Geschichte des AT in der Chrisllkhen Kirche ( . k-na 1869 ); K . F . Keil , Manual of Historico-critical Introduction to the Canonical Scriptures of the OT , II ( Edinburg h 1892 ); H . J . Kraus , Geschichte der historisch-kritischen Erfor- sclumg des AT 1 ( Neukirchen 1969 ); E . F . C . Rosenmuller , llandbuch fiir die Literatur der hihlischen Kritik und Exegese . I ( Gotlingen 1797 ); Steuernagel . Emleitung , § 22 ההתעניינות בנוסח המקרא החלה כבר במאות הראשונות לסה"נ כשמלומדים מאבות הכנסייה עסקו בהשוואת נוסח המקרא העברי לתה '' ש . בתקופה הזאת הכין אוןיגנס מהדורה בת שישה טורים ( מכאן שמה : הכספלה , היינו 'שישה טורים ( ' של נוסח המקרא העברי , תעתיקו ליוונית וארבעה תרגומים יווניים שונים ( ראה עמ' ;( 117 היר 1 נימוס כלל בפירושיו הערות שונות על פרטים בהשוואת הנוסח העברי לתרגומים היווניים והלטיניים ( ראה עמ' . ( 121 החקירה הביקורתית של היחס בין הנוסחים השונים לא החלה לפני . 10 ...  אל הספר
מוסד ביאליק