ב. גישה חדשה לביקורת נוסח המקרא

. 1 עם גילוי מגילות עבריות במדבר יהודה החל בשנת 1947 גדלו לאין ערוך ידיעותינו על נוסח המקרא ( ראה עמ' . ( 80 יש לזכור שעד לאותה שנה לא היה ידוע שום מקור קדום של נוסח המקרא העברי למעט פפירוס . 6 בכי"י ובתרגומים מודרניים אחדים , וכן גס במהדורות אחדות ( לטריס , סיני , ( בוטלו הבדלים אלה על ידי התאמת הטקסט בדברי הימים לשל בראשית . . 7 עצם הימצאות ההבדלים בין כתובים מקבילים במקרא נתן דחף גדול להתפתחות ביקורת הנוסח . ראה בעניין וה H . Owen . Critica Sacra , Or a Short Introduction to Hebrew . Oifi ' ram ( London 1774 ) נש ( ראה עמי ( 94 של עשרת הדברות , כך שכי"י של נה"מ מימי הביניים היו המקורות העבריים הקדומים ביותר . לפיכך המחקר שקדם לשנת 1947 התבסס על מקורות שהועתקו 1200 שנה ויותר אחרי זמן חיבורם של ספרי המקרא . עם זאת עלינו לזכור שהחוקרים נעזרו לא רק במקורות עבריים , כי אם גם בכי"י ובקטעי פפירוס קדומים של התרגומים העתיקים , בייחוד של תה"ש והוולגטה ( ראה פרק 2 ב , ( ואלה קירבו מאוד את החוקרים אל זמן חיבורם של ספרי המקרא ה'מקוריים . ' ברם בכל המקרים הללו מדובר בתרגומים , שלגבי מקורם העברי ל...  אל הספר
מוסד ביאליק