4. הבדלים בין כתובים מקבילים במקרא

ספרי המקרא מכילים במקומות שונים נוסחאות שונות של אותם כתובים , שמסיבות שונות נוצרו כמקבילות . יש בהן ניסוחים שונים של אותו מזמור ( תה' יח // שמ"ב כב ; תה' יד // נג , ( אותה רשימת יחס ( עז' ב // נח' ז , ( 72— 6 אותם קטעי ספרים ( יר' נב // מל"ב כד — 18 כה ; 30 יש' לו — 1 לח // 8 מל"ב יח — 13 כ ( 11 ואף ניסוחים שונים של ספר שלם , היינו דברי הימים , שחלקים גדולים ממנו מקבילים לשמואל ומלכים . מקורות מקבילים אלה מתבססים על טקסטים עתיקים , שבחלקם כבר נבדלו זה מזה לפני שנכללו בספרי המקרא , ובחלקם עברו שינויים תוך כדי העתקתם במשך הדורות . מכאן שבמסגרת דיוננו הנוכחי יש עניין רב בכתובים מקבילים אלה המצויים בכל הטקסטים , כולל נה"מ . ההבדלים בין הכתובים המקבילים שבנה"מ עשויים לשקף הבדלים עתיקים , שנגרמו עקב העתקת נוסח המקרא , בדומה להבדלים המוכרים מתוך השוואת מגילות וכתבי יד עתיקים . אף כי אין עדויות ישירות ( ארכיאולוגיות ) על המסירה הקדומה ביותר של ספרי המקרא , עדויות עקיפות העולות מתוך הכתובים המקבילים מעידות על תקופה קדומה זאת . ההבדלים שבין טקסטים מקבילים מלמדים על גירסאות שנוצרו בשלבים הראשוני...  אל הספר
מוסד ביאליק