3. נה"מ אינו משקף את הנוסח ה'מקורי' של ספרי המקרא

אחת מהנחות היסוד של מחקר המקרא היא שהנוסח המצוי במהדורות השונות , המכונה 'נוסח המסורה / אינו משקף את הנוסח ה'מקורי' של ספרי המקרא . גם אם המושג 'נוסח מקורי' הינו ערטילאי ( ראה דיון בפרק 3 ב , ( אמירה זאת נשארת בעינה . גם אילו הנחנו שנה"מ משקף את הצורה ה'מקורית' של המקרא , היינו צריכים לקבוע איזה נוסח מסורה משקף את ' המקור , ' שכן יש הבדלים רבים בין נציגיו השונים . בעיות דומות מתגלות גם בהשוואה שבין נה"מ לבין המקורות האחרים , כגון מגילות קומראן והמקור העברי המשוער של כל אחד מן התרגומים העתיקים . לגבי כל המקורות הללו אין יודעים איזה טקסט משקף את נוסח המקרא באופן מהימן יותר , ומכל מקום , אין קובעים מראש שנה"מ משקף את הצורה הראשונית של ספרי המקרא . דיון מפורט בנושא זה מצוי בפרק 3 ב ג .  אל הספר
מוסד ביאליק