א. הצורך לעסוק בביקורת נוסח המקרא

תפקידנו הראשון במסגרת זו הוא להבהיר את עצם העיסוק בביקורת נוסח המקרא . עוד לפגי שנעסוק בהגדרות ובהדגמות ראוי שניתן דעתנו על כמה עובדות יסוד המחייכות את העיסוק בביקורת הנוסח .  אל הספר
מוסד ביאליק