רשימת הטבלאות

עמי פרק שני ו . הבדלים בין כ"י ל למג' ישי מח — 17 מט 15 ( דף = 6 לוח 23 ( 8 כ . 2 סוגי ההבדלים שבין כ"י ל למג' יש' ממערה ו ומספריהם 24 . 3 הבדלים בין כ"י ל למובאות מן המקרא בספרות חז"ל 27 — 25 . 4 הבדלים פנימיים שבין כי '' י של נה '' מ מימי הביניים 28 . 5 מובאות 3 B . H . מכי"י מימי הביניים ( לפי , קניק 1 ט ) 30 . 6 הבדלי ניקור בין כ"י ל לכ"י בבלי תימני 35 . 7 הבדלים בין שיטת בן אשר ושיטת בן נפתלי ( מדגם ) 36 . 8 הבדלים בין הניקוד הטברני לתעתיקים שבמקורות יווניים ולטיניים 38 . 9 מדגם מתוך מפתח העניינים של מהדורת פרנסדורף של ספר אקלה ןאכלה 57 . 10 שינויי הרמוניזציה קטנים כחומש השומרוני 68 . 11 תיקון כתיבים בלתי מקובלים בחומש השומרוני 70 . 12 החלפת צורות בלתי רגילות בצורות רגילות כחומש השומרוני ו ך . 13 התאמת צורות דקדוק בלתי רגילות לתפישת דקדוק פורמלית בחומש השומרוני 72 . 14 הבדלים שבין נה"מ לחומש השומרוני בתוכן הגירסאות 72 . 15 הבדלים שבין נה"מ לחומש השומרוני בתורת הצורות 74 — 73 . 16 מלים נרדפות בנה"מ ובחומש השומרוני 74 . 17 הבדלים שבין נה"מ לחומש השומרוני באותיות הגרוניות 76 . 18 ה...  אל הספר
מוסד ביאליק