רשימת הקיצורים

א . כללי * אחרי שם פרטי הפנייה לביבליוגרפיה שבראש הסעיף או בראש הפרק * אחרי שם מגילה מגילה מקומראן שטרם פורסמה ( כ"י ) א כתר ארם צובה ד"צ דפוס צילום יש ' ' מגילת ישעיה ממערה 1 ( המגילה הארוכה ) כ יש' מגילת ישעיה ממערה 1 ( המגילה הקצרה ) כ' כתיב כ"י , כי"י כתכ יד . כתבי יד ( כ"י ) ל כ"י לנינגרד BI 9 מ"ג מסורה גדולה ממ"ה מהדורת מפעל המקרא ( ראה פרק ( 9 מ"ק מסורה קטנה מק"ג מקראות גדולות נה"מ נוסח המסורה סה"י סרך היחד סה"נ ספירת הנוצרים סה"ע סרך העדה ( כ"י ) ק כ"י הנביאים מקהיר ק' קי' ( כ"י ) ש כ"י ששון 1053 שומ' הנוסח השומרוני לתורה ת"א תרגום אונקלוס תה"ש תרגום השבעים ת"י תרגום יונתן ב . מהדורות ברויאר מ' ברויאר , תורה נביאים כתובים , מוגהים על פי הנוסח והמסורה של כתר ארם צובה וכתבי יד הקרובים לו ( ירושלים תשל"ז — תשמ"ב ) גינצבורג כ"ד גינצבורג , תורה נביאים כתובים , מדויק היטב עלפי המסרה ועל פי דפוסים ראשונים עם חלופים והגהות מן כתבי יד עתיקים ותרגומים ישנים ( לונדון ; 1926 ד"צ : ירושלים תש"ל ) לטו יס מ"ה לטריס , תורה נביאים וכתובים ( לונדון ( 1852 סיני תורה נביאים כתובים ( תל אביב ( 1983...  אל הספר
מוסד ביאליק