א. כתבי יד

אוקספורד , הספרייה הבודליאנית ( סדרם לפי מספרם בקטלוג נויבאואח , ( 146 ) Mich . 455 ספר הפרנס . , ( 640 ) 0 pp . 73 ספר התרומה . , ( 641 ) Opp . Add . 34 תשובות ופסקים , ספר חסידים , ספר התרומה . BO , ( 687 ) Opp . 251 אסף הרופא . , ( 692 ) Opp . 3127 תשובות ופסקים . , ( 784 ) Mich . 84 קובץ תשובות מהר " ם מרוטנבורג , ספר חסידים . , ( 844 ) 0 pp . 77 קובץ תשובות מהר " ם . , ( 883 ) Opp . 339 ספר תשב " ץ , ספר מצוות קטן . , ( 947 ) Hunt . 404 מנהגים . , 11100 ) Opp . 59 מחזור ויטרי . , ( 1101 ) 0 pp . Add . 14 מחזור ויטרי , הלכות ופסקים . , ( 1106 ) Opp . 642 מחזור וליקוטי הלכות . , 11205 ) Opp . 170 פירוש לפיוטים . , ( 1531 ) Mich . 9 קמיעות . , ( 1567 ) Opp . 540 חיבור מבית מדרשם של חסידי אשכנז . 613 . קק , ( 2255 ) 0 מנהגים . , ( 2256 ) Mich . 558 מנהגים וליקוטים . , ( 2275 ) Opp . 614 קטעי סידור ומנהגים . , ( 2797 ) Ms Heb . d . 11 סגולות ואבנים . דרמשטט , Cod . Or . 25 תשובות מהר " ם מרוטנבורג . וטיקן , ebr . 44 צורת הוולד . , ebr . 123 פירוש לתורה . , ebr . 176 ספר המצוות לר' אב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי