סוף דבר

ילדות היא כמובן רק ראשית הדרך . ילדים אלה , שאחרי חייהם עקבנו כאן בתקופת הלידה ובמשך שנות חייהם הראשונות , שעה שהיו מוגנים ומטופלים בידי הוריהם , הפכו עם הזמן בעצמם ( לפחות רובם ) לאבות ולאמהות . הבנים עשו צעד ראשון לקראת חייהם כבוגרים בקהילה עם יציאתם ללימודים בגיל חמש , שש או שבע , ובאותו זמן החלו גם הבנות להתכונן לתפקידיהן כרעיות ובאמהות . מסלול חייהם של הבנים לאחר תחילת לימודיהם מתועד ומוכר בין אם הפכו לתלמידי חכמים ובין אם לבעלי בתים שעסקו במסחר או התפרנסו בדרך אחרת . מסלול חייהן של הבנות מתועד פחות , שכן הן לא יצאו מן הבית אלא למדו את תפקידיהן לעתיד בתוך הבית . בספר זה נבחנו תולדות הילדות ותולדות האמהות בחברה היהודית באופן מקיף . על שני נושאים אלה כבר נכתבו מחקרים רבים ביחס לחברה הנוצרית , ומחקר זה הוא צעד לקראת מחקר חברתי היםטורי מקיף של החברה היהודית . בחינת עולמם של הורים וילדים בחיי היומיום , ובקשר שבין חיי היומיום לבין היבטים אידאולוגיים ותאולוגיים הקשורים לחיי המשפחה , אפשרה לברר נושאים שטרם נדונו ולעיין מחדש במקורות שנבחנו בעבר . בדרך זו ביקשתי לדון בחיי המשפחות והקהילות ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי