תמונה ‭.8‬ פליקיטס עם שבעת בניה תמונה של הקדושה פליקיטס אשר מתה כמרטירית יחד עם שבעת בניה במאה השנייה לספירה. לפי המסורת הנוצרית, האם והבנים מצאו את מותם בתקופת דיוקלטיאנוס. פליקיטס ומקבילתה סימפורוזה, שגם לה היו שבעה בנים, היו דמויות פופלריות בימי הביניים ויום מיוחד ‭23)‬ בנובמבר) הוקדש לזכרן. מתוך: ‭(A. Kobcrgcr, 1493), Photo courtesy of Archives and Research Collections, William 1519); Plcydenwurff Wilhem (d.1493), Liber chronicanini - Nuremberg Chronicle Schedcl, Hartmann (I440-I514); Wolgem