ג. נטישה על רקע דתי

בדיון עד כאן הראיתי שעל אף האהבה שחשו הורים כלפי ילדיהם , היו מקרים שבהם הילד יצר סכנה למעמד ולכבוד של ההורה , וההורים , ובמיוחד האמהות , לא תמיד 155 ראו : J . T . McNeill and H . M . Gamer , Medieval Handbooksof Penance , pp . 254 , 275 , 293 , 302 156 ראו : D . Alexandre-Bidon et M . Closson , L ' enfant aI ' ombre des cathedrales , p . 25 157 ראו : . Peter Abelard , Ethica , pp . 38-39 תודתי נתונה לפרופ ' איבן ( ישראל ) מרקוס שהפנה את תשומת לבי למקור זה . 158 ראו : ר ' גרשון אשכנזי , שו " ת עבודת הגרשוני , סי ' סט . התנהגו על פי האינסטינקטים ה " טבעיים . " שתי סוגיות נוספות , האחת מן העולם הנוצרי והאחרת מן העולם היהודי , יכולות לשמש עדות נוספת לסדרי העדיפויות ביחס למקומם של הילדים ושל הטיפול בהם בתפיסה החברתית הימי ביניימית . חוקרים שעסקו בסוגיית הנטישה בחברה הנוצרית דנו גם בתופעה של אמהות נוצריות שהחליטו לפרוש למנזר , וכדי להגשים אידאל זה נטשו את ילדיהן . היה מי שהציע לראות במעשים אלד , עוד הוכחה לנכונותם של הורים בימי הביניים לנטוש את ילדיהם . לאחרונה הציעו שתי חוקרות , קלריםה אטק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי