ב. הצד האפל: טיפול לא ראוי בילדים

הדיון על אחריותה של האם לילדיה הקטנים ועל אהבת הורים לילדיהם והצער על מותם מחזיר אותנו אל שאלה מרכזית שנדונה רבות במחקר : מה היה אופייה של אהבת ההורים , ובמיוחד האמהות , לילדיהם בעבר . כפי שתיארתי במבוא , קיימות מספר גישות בסוגיה זו . היו מי שטענו כי הורים בכלל ואמהות בפרט לא אהבו את ילדיהם בימי הביניים . העדר האהבה בא לידי ביטוי , לדעת חוקרים , בחוסר הדאגה היחסי של האמהות לביטחונם הפיסי של ילדיהן ( לדוגמה בסירוב להניק או בתאונות שבהן הם נחבלו ומתו , ( בתגובות של נשים למות ילדיהן , בנכונותן לנטוש את ילדיהן , ועוד . גישה אחרת התנגדה לעמדות אלה וטענה מעין הנחת יסוד הפוכה : הורים אהבו תמיד את ילדיהם ודאגו לשלומם . בקרב חוקרי החברה היהודית היה מי שטען כי הורים נוצרים )() לא אהבו את ילדיהם , ולעומת זאת בקרב היהודים שררה דאגה רבה לצאצאים . " בניגוד לגישה זו , בדיון לעיל ביקשתי להוכיח שהייתה מציאות דומה בקרב היהודים והנוצרים שהתגוררו בגרמניה ובצפון צרפת בימי הביניים ' ° ' . דמיון זה נבע מן הערכים המשותפים ומן התפיסות המשותפות של הטבע האנושי וממהות יחסי הורים-ילדים . גם התרבות החומרית , שהייתה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי