א. ההורות בחברה היהודית

כפי שהיהודים באשכנז בימי הביניים כמעט שלא כתבו ספרי הדרכה בנושא ההנקה או דרך הטיפול בתינוקות , כך הם גם לא כתבו מדריכים שבהם הוגדרו האם האידאלית או האב האידאלי . אף בכתבים רפואיים אין התייחסות לקטגוריה של אב ואם ולהתנהגותם , והדיונים המעטים על ההנקה ועל הטיפול בתינוק נוגעים להעסקת המינקת . ייתכן שהדבר נבע מן ההנחה שהאם תדע באופן טבעי לטפל בתינוקה , ולעומת זאת יש צורך להנחות את ההורים ביחס למינקת , ובמיוחד את האב , האחראי להעסקתה . העובדה שהמדריכים המעטים שהגיעו לידינו נכתבו עברית מעידה על קהל היעד הגברי שלהם , שכן מרבית הנשים לא ידעו לקרוא עברית . גם בקרב נוצרים בימי הביניים נכתבו מעט מדריכים , כפי שציינתי לעיל , אם כי מספרם עלה לקראת סוף ימי הביניים . בחיבורים האנציקלופדיים , שנכתבו במיוחד מן המאה השלוש עשרה ואילך , נדונים בעיקר תפקידי ההורים , ומתוך כך ניתן ללמוד גם על האידאולוגיה שעמדה מאחוריהם . ברתולומאוס האנגלי Bartholomaeus ) , ( Angiicus פיליפ מנובארה ( Philippe de Novarre ) וקונרד ממגנבורג Konrad v . ) ( Megenburg הקדישו תשומת לב לדמות האב והאם , אך כאמור אין בידינו מקבילות ספ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי