פרק חמישי הורים וילדים: ערכים מתחרים

" האדם נקרא עולם קטן כי דומה לכל העולם ויש בחכמתו להנהיג ולדעת כל הנבראים על ידי חכמתו , "כי היא היתה אם כל חי" ( בראשית ג , כ ) לפרנסם ולנהגם בחכמה כאם את הולד ' . " בפרק הקודם עמדנו על האופן שבו התייחסה הקהילה היהודית בימי הביניים להנקת תינוקות , ביררנו מה הייתה מערכת השיקולים שליוותה את הרגלי היומיום , והצבענו על חלוקת התפקידים בין אבות לאמהות בדאגה ובטיפול בילדיהם הקטנים . הדוגמה של ההנקה , יחד עם דוגמאות נוספות שנבחנו במהלך הספר , מעידות על הדרך שבה הובנו היכולות הביולוגיות של נשים ושל גברים בהקשר התרבותי של החברה היהודית באשכנז בימי הביניים . ראינו גם כיצד יחסי יהודים נוצרים ומערכות יחסים בתוך המשפחה ובתוך הקהילה עוצבו הן על פי תפיסות אידאולוגיות הן על פי צרכים יומיומיים . מתוך המפגש בין האידאולוגיה למציאות נולדה גם חלוקת התפקידים - בין אם מדובר בחלוקת תפקידים בין גברים לנשים , ובין אם מדובר בדרכי שיתוף הפעולה עם הנוצרים . תזונת תינוקות קטנים היא רק דוגמה אחת למכלול נושאים שמתוכם עולה תפיסת ההורות בימי הביניים . בפרק זה אתמקד בצורה רחבה יותר במערכת הציפיות וההבנות החברתיות סביב ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי