ד. אמהות מיניקות ותינוקות יונקים: עימותים ופתרונות

. 1 אמצעי מניעה הדיון עד כה התמקד במיניקות יהודיות ונוצריות שהועסקו בבתי יהודים , בחייהן ובאחריות שקיבלו על עצמן במסגרת חוזה ההנקה . בדיון בלטה האחריות של האב על 148 ראו : M . Rubin , Gentile Tales , p . 33 149 בקשר למגע שבין נשים יהודיות לנוצריות ולהנקת ילדים נוצרים בידי יהודיות , מופיעה במקורות האשמה שהיהודיות מכרו חלב לנוצריות . ישנה רק האשמה אחת על מכירת החלב ולא ברור למה הכוונה , וייתכן שמדובר בחלב שאוב . וראו : ר ' יחיאל בן יהודה , פסקי רבינו יחיאל מפאריש , סי ' ט . מבחינה רפואית אפשר לשמור חלב שאוב לפחות במשך יום אחד , ובחורף אפילו למשך זמן ארוך יותר . להאשמה בספרות הנוצרית , ראו : s . Grayzel , The Church and the Jews , 1 , pp . . 126-127 להאשמה זו בעת החדשה ראו : P . Trubowitz , "But Blood Whitened" , pp . 82-83 150 ראו : V . Maher , Anthropologyof Breastfeeding , p . 18 ; J . Khatib-Chahidi , "Milk Kinship" , pp . 109-112 151 ראו : ; E . R . Wolf , "Kinship , Friendship" , pp . 1-18 ובמיוחד : J . Schneider , "Introduction" , pp . 7-9 152 ראו לעיל , עמ' . 82 מציאת המינקת ושכיר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי