א. ההנקה בתקופות קודמות

. 1 המורשת התלמודית והגאונית לא ניתן לפתוח דיון בהנקה ללא בחינה של התקופה שקדמה לפרק הזמן הנבחן במחקר זה . המעוניין לבחון נושא זה בחברה הנוצרית חייב לבחון את המורשת הקלטית ואת המורשת הברברית לשם הבנת המציאות הימי ביניימית , מכיוון שמקורות רבים הקשורים להנקה נושאים אופי תחיקתי , ועל כן מקורם בתקופות מוקדמות יותר . אף כך בחברה היהודית , ועל כן עלינו לבחון את המורשת התלמודית . ההתייחסויות להנקה במשנה ובתלמוד היו הבסיס לדברי הפוסקים בימי הביניים , וניתן ללמוד מתוכן גם על ההבנה הרפואית של ההנקה ושל גוף האישה והילד וגם על תפיסות בנות הזמן של חובות הנשים לבני זוגן ולילדיהן . אנשי ימי הביניים קיבלו מן התלמוד מספר הנחות והלכות . הנחה אחת היא ש"כל המוליד מניק , " דהיינו שבאופן טבעי האם מניקה את ילדה , והנחה אחרת היא שהאם רוצה להניק . האגדה מספרת שחנה אמרה : "ריבונו של עולם כל מה שבראת באשה לא בראת דבר אחד לבטלה ... דדין הללו שנתת על ליבי למה , לא להניק בהן , תן לי בן ואניקהו . " ואולם , מלבד הרצון הטבעי שאמור להיות לאישה להניק , הרי הנקת צאצאים איננה תלויה רק ברצונה הטוב של האישה אלא גם מעוגנת ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי