פרק רביעי אמהות מיניקות ומיניקות שכירות

" ורוב נשים חסות על ילדיהן ומניקותן ' . " השנים הראשונות בחייהם של תינוקות בימי הביניים היו רצופות סכנות יותר מאשר בימינו . מחלות ילדים ובעיות תזונה גרמו לכך שחלק ניכר מהילדים לא שרדו את שנתם הראשונה או את חמש השנים הראשונות לחייהם . בתחילת דרכם היו הילדים כמובן תלויים מאוד בסביבתם ובמיוחד באמותיהם . פרק זה יעסוק בטיפול בתינוקות ובדאגה לשלומו של התינוק בשנות חייו הראשונות . בשל אופי המקורות , אין תיעוד המאפשר בחינה כוללת של הטיפול בתינוקות , בניגוד מסוים לחברה הנוצרית בימי הביניים . מספר אנשי רוח נוצרים ברחבי אירופה כתבו ספרים אנציקלופדיים כלליים , במיוחד מן המאה השלוש עשרה ואילך , והוקדש בהם מקום לא מבוטל לתיאור של הטיפול בתינוקות . בקרב היהודים שהתגוררו בגרמניה ובצפון צרפת במאות השתים עשרה-הארבע עשרה לא נמצאו כתבים מעין אלה , ורוב המידע במקורות העבריים מאשכנז עולה כבדרך אגב . לעומת זאת נכתבו חיבורים כאלה בספרד ובאיטליה , במיוחד במאה הארבע עשרה . 1 ראו : ר ' יעקב מולין , שו " ת מהרי"ל , סי' קד-קה . י לנתונים על תוחלת החיים של ילדים ראו : שחר , ילדות , עמ ' j . Boswell , The Kindness ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי