נספח לפרק השלישי מנהג יולדות לזכר ולנקבה

בספר המנהגים לר ' יוזפא שמש וורמייזא מופיע התיאור המפורט ביותר של שבת יציאת היולדת . תיאור זה מובא כאן . * תיכף אחר הלידה , עושין עיגול עם נתר , בחדר שהיולדות בתוכה וכותבין עליו חוץ [ לילית . [ ותחתיו אדם וחוה . וכן כותבין סביב סביב העיגול ההוא כמנהג בכל מקום . ויש כותבין גם על פתח אותו חדר כזה : "אדם וחוה חוץ ( לילית ) [ לילית ] סנוי וסנסוי וסמנגלוף" ומנהג הגון הוא . ... עושין מן היודש ווינדל , אחר שליש המילה , הווימפיל ' , וכותבין עליה חתימות הילד כאשר קוראין אותו בתורה , גם יום הלידה , ובאיזו חודש שנולד , גם איזו שנה שנולד , וציירין בתוכה מזל של אותו חודש . והיולדת אינה יוצאת מבית לידתה עד שבת רביעי אחר הלידה , ולפעמים בשבת חמשי . הא כיצד ? ראשית אודיעך , שכל אשה יולדת צריכה להיות בביתה עד סוף דער קראייז או"יז איז , דהיינו שבכל לילה מיום הלידה , אשה העומדת אצלה בביתה לשמשה לוקח חרב שלופה , ומסובב בו את היולדת איזו סיבובי' ואומר איזו לחשים כידוע לנשים . וכן עושה כל לילה , ארבע שבועות מיום הלידה . דהיינו אם ילדתה ביום ג ' אז היא יולדת ועושין לה קריי"ז עד יום ב' בשבוע הרביעי אחר הלידה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי