ד. טקסי לידה בהקשרם החברתי והתרבותי

טקס זה לכבוד היולדת , והדמיון בינו לבין הטקס שעברו יולדות נוצריות , מחזק את המסקנה שעלתה מניתוח הטקסים האחרים , הן אלה שנדונו בראשית הפרק הן המילה והטבילה שנדונו בפרק הקודם . במכלול טקסים זה הייתה ליהודים ולנוצרים מערכת טקסית משותפת , לא מן הבחינה הדתית אלא מבחינת המשמעות החברתית ומערכת האמונות והדעות , ובמיוחד האמונה במזיקים . אין זה מפתיע שטקס החולקרייש התקיים דווקא בשבת יציאת היולדת , שבה כבר לא נותרה האם בתוך ביתה המוגן מפני מזיקים , והתינוק היה זקוק להגנה נוספת מפני דמויות כמו פראו הולה . בניגוד למילה ולטבילה , לבית הכנסת ולכנסייה , שנותרו שונים , הרי שהערכים אשר באו לידי ביטוי בטקסים הפחות "רשמיים " מדגישים את המשותף לשתי החברות . טקס שבת יציאת היולדת פותח פתח להבנה מעמיקה יותר של משמעות השינוי התקיים לעתים טקס המילה בבית , אך גם במקרים אלה עולה שהטקס התקיים בחדר שבו היו הגברים , ואילו הנשים היו יחד עם האם בחדר אחר . ראו לעיל , עמ י . 100-98 לגבי המשמעות החברתית שניתנה לקיום הטקס בבית הכנסת או בכנסייה , הרי שממקורות נוצריים עולה שנשים שילדו מחוץ לנישואין לא זכו לטקס זה . ראו : P ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי