איור ‭.7‬ טקסים בשעת הלידה ועבור היולדת גם באיור זה ניתן לראות את התהליך שעברה היולדת. פרטי התמונות דומים לתמונה הקודמת. כאן ניתן לראות בבירור את סכין הברזל המונחת מאחורי היולדת כדי להגן עליה בעת שהותה במיטתה. מתוך: ‭(Niirnberg 1724), 149. Photo courtesy of Hebrew National and University Library, vieles vermehret und mit Anmerkungen erlautert von Sebastian Jacob Jungendres dererjenigen Gebrciuche... bey dieser neuen Auflage init accuraten Kupfern... um Paul Christian Kirchner, Jiidisches Ceremon