ב. לילי ברית מילה

גם מנהג הווכטנאכט , הסעודה שהתקיימה בלילה שלפני המילה , בדומה למנהג החולקרייש , מוכר היטב בשם זה רק מן המאה החמש עשרה ואילך , אם כי ניתן ללמוד על קיומה של סעודה בלילה שלפני המילה ממקורות קדומים יותר . כדי לברר את מהותו של המנהג אתחיל בתיאור המקורות על פי סדרם הכרונולוגי , תוך התייחסות לאופנים השונים שבהם הוא מתואר . מחזור ויטרי מתאר את המנהג לקיים סעודה בערב שלפני המילה , ומדבריו עולה שסעודה זו היא חובתו של בעל הברית : "לחמשת מיני דגן כגון אובליאש וקנטייל היכא דקבע םעודתיה כמו שאנו עושין בלילי ברית מילה מברכין עליהם המוציא לחם מן הארץ . " וכן : "מנהג אבותינו תורה היא ויאחז בה צדיק דרכו : אור שמיני בעל ברית עושה סעודה ומשתה לכבוד המצוה . ולאחר קיום המילה אבי הבן מגדיל בשמחה ומשתה ויום טוב . " בסעודה זו נתחייב כאמור בעל הברית והוגשו בה מאכלים מיוחדים . לשאלת המאכלים הללו אשוב בהמשך הדיון , לאחר בירור המנהג גופו . מה מקור סעודה זו ובאיזו מידה ניתן לעקוב אחר התפתחותה ? חוקרים ניסו לטעון שסעודה זו מוזכרת כבר במשנה ונקראת שבוע הבן , אירוע שהתקיים באותה תקופה לאחר הלידה . בתוספתא מוזכר שבוע ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי