המיטה מסודרת והאישה לבושה בהדר ואוחזת בידיה פירות לכבד את אורחיה. מתוך: ‭Germanisches Nationalmuseum, Nurnberg Minhagbuch, Niirnberg cod. 7058, fol. 43bMl4a, from 1589. Photo courtesy of‬