תמונה ‭.5‬ דוולקר"ש ספר מנהגים מאויר מן המאה השש עשרה ובו פירוט חלקי הטקס של שבת יציאת היולדת. באיור הימני מופיעים הפסוקים שנאמרו בשעת החולקרייש וניתן לראות שני גברים המרימים את עריסת התינוק. באיור השמאלי, מתחת להסבר של המנהג, נראית היולדת שיצאה ממיטתה.