א. טקס החולקרייש

חולקרייש הוא שמו של הטקס שבו ניתן לתינוק שם חול , דהיינו שם נוסף על השם העברי שבו נקרא הילד בברית . בדרך כלל מדובר בכ נוי או בשם בשפה המקומית . החולקרייש נערך גם לבנות וגם לבנים , ובעבור הבנות היה זה הטקס היחיד שבו הן נקראו בשם . התייחסות מפורשת למנהג ולשמו מופיעה במקורות למן תקופת מהר"ם מינץ ואילך ' . בתקופה זו התקיים הטקס סמוך לשבת שבה יצאה היולדת מביתה והלכה לבית הכנסת , כחודש לאחר הלידה . במהלך האירוע התאספו ילדים סביב הנולד , נערים לתינוק ונערות לתינוקת , והשם ניתן תוך כדי הרמת העריסה של התינוק או התינוקת וצעקת המשפט "הולי קראייש , וואי זאל דאס קינד הייםן " ? ( חולקרייש , איך ייקרא הילד הזה (? שלוש פעמים . לאחר מכן נאמרו פסוקים מסדר התפילה למוצאי שבת והנוכחים כובדו בעוגות ( ראו תמונה . ( 5 יש תיאורים של מנהגים בעלי דמיון מסוים לחולקרייש גם לפני המאה החמש עשרה , אם כי הם לא כונו בשם זה . ההתייחסות הקדומה ביותר המזכירה את הטקס מופיעה במחזור ויטרי : ומנהג לאחר המילה לזמן קרוב שירצו יאספו עשרה . רקחו חומש . והקטן בעריסה מלובש כיום המילה בתפארת ונותנין הספר עליו ואומי יקיים זה מה שכתוב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי