פרק שלישי טקסי לידה נוספים

" אמר רב יהודה : שלשה צריכין שימור ואלו הן : חולה , חתן וכלה . " רש " י : "שימור : מן המזיקין . חולה : שהורע מזלו לפיכך השד מתגרה בו וכן חיה , אשה שילדה " ... ( ברכות נד ע " ב . ( ברית המילה הייתה טקס הלידה המרכזי והחשוב ביותר שהתקיים בעולם היהודי האשכנזי , אך סביב הלידה נהגו עוד מספר טקסים . המילה תפסה מקום מרכזי בשרשרת של אירועים שנועדו להכניס את התינוק למשפחה , לקהילה ולדת היהודית ולהגן עליו ועל אמו מכל מזיק . פרק זה יבחן שלושה טקסים נוספים שהתקיימו בעקבות הלידה באשכנז בימי הביניים : ( א ) טקס החולקרייש ; > ב ) טקס הווכטנאכט - הסעודה שהתקיימה בלילה שלפני המילה ; ( ג ) טקס המכונה "שבת יציאת היולדת . " טקסים אלה ייבחנו מתוך השוואה לטקסים נוצריים מקבילים . בטקסים אלה עדיין רב הנסתר על הנגלה שכן הם לא נדונו בהרחבה במקורות מימי הביניים , ומרבית המידע שהגיע לידינו לגביהם מצוי במקורות מאוחרים יחסית , מן המאה החמש עשרה ואילך . אין תמה אפוא שהם לא נדונו בהרחבה במחקר . הטקסים הנדונים בפרק זה , שלא כמו הברית והטבילה , לא היו אבן יסוד בנוהג הדתי . זהותם של יהודים לא הייתה תלויה בטקס החולקרייש א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי