נספח לפרק השני חובות דתיות של ילדים - תמורות ושינויים

כפי שראינו במהלך הפרק , המאה השלוש עשרה הייתה תקופה של שינוי והוגדרו בה מחדש חובותיהן הדתיות של הנשים . פוסקים דוגמת ר' מאיר בן ברוך תפסו מקום מרכזי בשינוי הזה , ורבות מהמלצותיו של מהר"ם אומצו ויושמו במהלך המאה הארבע עשרה . התמקדתי בשינויים אלה בהקשר הנשי , ובמיוחד בקשר לטקס המילה . ואולם למקצת השינויים הללו היו משמעויות רחבות יותר . דוגמה אחת לכך , בנושא הקשור קשר הדוק לספר זה , היא חובותיהם הדתיים של בנים שהגיעו לגיל חינוך - גיל חמש , שש או שבע . מכיוון שגיל החינוך נבחן לעומק בידי מספר חוקרים בשנים האחרונות , לא אדון בו באריכות ' . יחד עם זאת , השינויים שחלו בתחום זה מעשירים ומאשרים את מסקנותינו כאן . בנספח זה אבקש לסכם את עיקר הממצאים בנושא . שאלת הדרך שבה ראוי לחנך ילדים למצוות הייתה שאלה מרכזית במהלך המאה השלוש עשרה באשכנז . באופן כללי ניתן לומר , שבתקופה זו נדונו ונתפסו יותר ויותר מצוות כחובות של גברים בוגרים ולא של ילדים . כך , לדוגמה , נדונה השאלה אם ילדים צריכים לקיים מצוות מסוימות לפני הגיעם לגיל מצוות או אף לגיל מבוגר יותר , אף שבמאה השתים עשרה היה מקובל שילדים יקיימו אותן...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי