ג. מילה וטבילה: דיון השוואתי

בשלב זה של הדיון ניתן להצביע על דמיון ושוני בין טקס המילה הימי ביניימי לבין טקס הטבילה שקיימו שכניהם של היהודים , הנוצרים שבקרבם הם התגוררו . מהשוואת מנהגי הטבילה למנהגי המילה עולות נקודות דמיון רבות , כגון : הלבוש המהודר שהלבישו בו את התינוק , ההובלה אל הטקס וממנו בידי הורי הטבילה או בעלי הברית והחשיבות שיוחסה להובלה זו , הסעודה שערכו בעל הברית או הורי הטבילה בלילה 122 לעיל , הערות . 106 , 104 שלפני הטקס ( ראו בפרק הבא , ( והרחיצה של הילד בידי בעלת הברית לפני המילה ובידי הורה הטבילה לפני הטבילה . בכמה מן הנקודות הללו מדובר במנהגים עתיקים של טקס המילה , כמו הרחיצה , אך הם לבשו משמעות חדשה בימי הביניים , למשל כאשר נקבעת דמות שמתפקידה לרחוץ את התינוק . בנקודות אחרות נוצרו תפקידים חדשים , כמו בעלי הברית . עם זאת , בכל טקס ניתן לצפות להתייחסות בולטת לשאלה כיצד מובילים את הנחנך אל הטקס וכיצד מכינים אותו לקראתו . הדמיון העולה כאן בין שני הטקסים בולט במישורים רבים . כיצד ניתן להסביר את המשמעויות החברתיות של הפרטים המשותפים ומה משמעות השינויים שחלו בטקס המילה בימי הביניים ? . 1 בעלי הברית והור...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי