תמונה ‭.3‬ מילת יצחק תמונה זו כוללת שתי סצינות. סצינה ראשונה מתקיימת ליד דלת בית הכנסת, כאשר הנשים מביאות את התינוק אל תוך ההיכל, אך אינן נכנסות אליו בעצמן. ניתן לראות את תהלוכת הנשים שהביאה את התינוק לבית הכנסת. הציור מדגיש את צבעוניות הבגדים ואת הדר הלבוש של הנשים. בחלק השני של האיור ניתן לראות את המילה, והמוהל ובעל הברית הם גברים. תמונה זו, שצוירה בראשית המאה הארבע־עשרה, ממחישה את השינוי שחל בדיוק בתקופה זו: הנשים הצטוו להביא את התינוק רק עד פתח בית הכנסת ולא להיכנס אליו ולשמש בעלות ברית. מענ