תמונה ‭.1‬ מילה וטבילה: יהושע בגלגל בתמונה העליונה ניתן לראות את יהושע מל את בני ישראל בגלגל. הדמויות המופיעות בתמונה לבושות בלבוש ימי ביניימי יהודי. בתמונה התחתונה נראים יוחנן וישו מטבילים את המאמינים. מתוך: ‭bibliothek, Austria.bibliothek cod. 1 179, fol. 63c. Photo courtesy of Vienna Osterreichische National- Bible moralisee, France 1220-1229, Vienna Osterreichische National-‬