ב. טקס המילה בימי הביניים

. 1 מקום הטקס טקס המילה כמעט שלא השתנה מבחינה ליטורגית בימי הביניים לעומת תקופת הגאונים . השינוי העיקרי במחזורים ובסידורים האשכנזיים מימי הביניים שבהם מופיע סדר המילה הוא השמטת התפילה בארמית שנאמרה לשלום הילד ולשלום אמו . מלבד תיאור הטקס בסידורים ובמחזורים השונים , נכתבה ספרות הדרכה המפרטת את הדרך שבה יש לקיימו . רוב דברי ההדרכה , המופיעים בקבצים של שאלות ותשובות 32 ראו : D . Berger , The Jewish-Christian Debate , Hebrew section , # 157 , pp . 109-110 33 ראו לעיל , הערה ו . 34 רא S . Lipton , Images of Intolerance , p . 18 : 1 35 לא אדון כאן בהתפתחויות הליטורגיות משני הצדדים , אך ראוי לציין שהליטורגיה של שני הטקסים התפתחה באותה תקופה . וראו : L . A . Hoffman , The Cannontation of the Synagogue Service ; C . Vogel , Medieval Liturgy 36 ראו לדוגמה . סדור ר ' שלמה ב " ר שמשון מגרמייוא , עמ ' רמו-רמז , רפב-רצ ; ר ' אלעור בן יהודה , פירושי סידור התפילה לרוקח , ב , עמ ' תשכב-תשלב ; ובכתבי יד : כ"י ורונה הסמינר , 34 דף הלכתיות ובספרי מנהגים , עוסקים במילה בשבת , ביום טוב או בתשעה באב , אך לעת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי