א. מילה וטבילה: התפתחויות היסטוריות

חובת המילה מופיעה כבר במקרא ( בראשית יז , ( והיא מחייבת למול דווקא תינוקות זכרים . במשנה היא נזכרת בתוך מערכת שלמה של חובות שהאב חייב לבנו , קצתם הקשורים למחזור החיים וקצתם לחינוך . חוקרים שדנו בטקס המילה עמדו על שלבים שונים בהיווצרותו , ואף שברור כי הטקס התקיים עוד קודם לתקופת התנאים , אין עדויות על אופיו באותו הזמן . התייחסות ראשונה לטקס המילה מופיעה במקורות תנאיים , המציינים את הברכות הנאמרות בו , ברכת המילה וברכת "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו . " תיאור מלא יותר של הטקס מופיע בסידור רב סעדיה גאון ובסדר רב עמרם גאון . בתקופת הגאונים נזכרות שתי תוספות שאינן מופיעות במקורות מוקדמים יותר : עדות ראשונה לתפילה בארמית לשלום הילד שזה עתה נקרא בשם ולשלום אמו , וברכה על היין , שהפכה חלק בלתי נפרד מהטקס . ' באותה תקופה גם השתרש המנהג של הכנת כסא מיוחד לאליהו הנביא , המכונה כסא אליהו . המקורות מתקופת הגאונים הם הראשונים שניתן ללמוד מהם על הדרך שבה התנהל הטקס . המקבילה הנוצרית הברורה לטקס המילה היא הטבילה . ואכן , מראשיתה באה הטבילה למלא תפקידים דומים למילה , ולמעשה הייתה התחליף הנוצרי לטקס המי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי