ד. תינוק נולד

לאחר הלידה סייעו המיילדת ויתר הנשים העוזרות הן בטיפול ברך הנולד הן בטיפול ביולדת . בדרך כלל הכינו לה אוכל שיחזק אות-ה , והקפידו לא להשאיר אותה לבד במהלך התקופה הראשונה שאחרי הלידה . מבחינה הלכתית נתפסה היולדת כחולה , שיש לעשות עבורה כל דבר במשך שבעת הימים שלאחר הלידה . את התינוק רחצו לאחר חיתוך חבל הטבור , ולאחר מכן המליחו אותו וחיתלו אותו , כפי שעולה מדברי ר ' גרשום 219 ראו : S . Laurent , Naitre an Moyen Age , p . 223 220 ראו : ספר חסידים , סי ' תתתתשיז . 221 על פי קידושין עג ע " ב . 222 ראו : א " א אורבך , בעלי התוספות , א , עמ' J . Shatzmiller , "Doctors and Medical ; 226 Practices " , pp . 53-54 223 ראו לדוגמה : ספר חסידים , סי ' תתתקנב . 224 ראו : שבת קכט ע " ב . הגוזר . המלחת התינוק , שהייתה מקובלת בחברה האירופית בכלל , נועדה לחזק את בשרו של התינוק אך במיוחד למנוע עין הרע . החתלת התינוק הייתה דבר מקובל . החיתול הקיף את כל גופו של התינוק והוא לא יכול היה לזוז , מתוך אמונה שהחיתול מעצב את גופו של התינוק . התינוקות והיולדות נותרו תחת השגחה של המיילדת ושל יתר הנשים במשך כמה שבועות ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי