באיור זה ניתן לראות את האם ושבעת הבנים מספר מקבים. רוב הבנים כבר נהרגו ורק צעיר הבנים והאם עומדים מול הקיסר. בתמונה בולטת מרכזיותה של האם, הן במיקומה בתמונה הן בצבעים העזים שבהם היא לבושה. מתוך־. ‭Cod. Heb. 37. f<>1. 7%.‬ ‭Germany. 1427. Pholo courtesy of Hamburg Slaats- und Univcrsiuitshibliolhck‬