משפט שלמה נידון בידי המפרשים כדוגמה לרגשות אמהיים, שכן אותה אם שביקשה את לבתר התינוק לשניים נתפסה כמשוגעת. מתוך: ‭Ha^ada. South‬ •‭Ge1m;1nv I 450- I 500. MS. 24087 fol. 43a. Photo courtesy of the owner Second Niimhcrf‬