בדף זה של ההגדה מוצגת לידת תאומים. ניתן לראות את רבקה ויצחק בכל שלבי התהליך. ראשית, שניהם מתפללים כדי שייוולד להם ילד. לאחר מכן רבקה ההרה הולכת לדרוש בבית מדרשם של שם ועבר. אחר כך נראית רבקה בשעת הלידה כאשר