בת פרעה יורדת לרחוץ ביאור ומוצאת את משה ואת מרים, ומרים מציעה למצוא לו מינקת. לפי המדרש, מציאת מינקת עברייה עבור משה נבעה מתפקידו העתידי ומן הצורך לשמור על טהרת פיו, שעתיד לדבר עם הקב"ה. מתוך: ‭Hiif-nadn. South Germany 1450-1500. MS. 24087 fol. 9u-b. deUiils. Photo courtesy Second NUmberx‬ ‭of the owner‬