פרט מתוך עמוד הכולל איורים המתארים את חזרתו של משה למצרים כמנהיג. האירועים שבספר שמות פרק ד ממחישים את תפקודה של אישה כמוהלת. השוואה בין דמות האישה המוצגת כאן לבין דמויות הנשים באיור מחומש רגנסבורג (איור על כריכת הספר) ממחישה את סגנון הלבוש האופייני לנשות התקופה. מתוך: ‭Haggcuia, South Germany 1450-1500. MS. 24087 fol. 13b. detail. Photo courtesy Second Niimberg‬ ‭of Mr. Nathan Rome. Schoeken Institute . Jerusalem‬