ג. פוריות

. 1 היחס להריון וללידה מקרי עקרות היו היוצאים מן הכלל שמתוכם ניתן ללמוד על הכלל . לעומת השפע היחסי של חומר משפטי המתייחם אל היוצא מן הכלל , קשה יותר למצוא מקורות המעידים על הנוהג החברתי הרווח . מן המקורות ניתן ללמוד שההנחה הבסיסית הייתה שהעקרות היא היוצא מן הכלל ורוב הנשים יולדות . " אם בני הזוג לא סבלו מבעיות עקרות הרי שזוג צעיר היה אמור ללדת מהר ככל האפשר . קשה למדי לדון בהריון ובלידה בימי הביניים ובמערכות החברתיות שסבבו אירועים אלה . תהליך ההריון והלידה היה חשוב לנשים ולגברים כאחד , אם כי הייתה חלוקה ברורה בין המרחבים המגדריים . גברים ליוו את התהליך , אך הריון ולידה היו נתונים לטיפולן של נשים , והן בדקו נשים הרות וסייעו בלידה . אין הכוונה לומר שהלידה הייתה עניין פרטי , ההפך הוא הנכון - נשים רבות נאספו סביב כל יולדת . ואולם הלידה התרחשה במרחב נשי , ללא נוכחות פיסית של גברים . הואיל והמקורות שבידינו נכתבו כולם בידי גברים , הם חושפים בעיקר את המבט הגברי על תהליך ההריון והלידה ואינם מרבים בפרטים על הנעשה בתוך המרחב הנשי . פער זה בין המידע שבידינו לבין האחריות המעשית שהייתה לנשים על שלבי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי