ב. עקרות ואי פוריות

בנושא הפוריות ניתן לבחון את ההשלכות של התפיסות הביולוגיות והאידאולוגיות , כמו גם את מקומם של כוחות ולחצים חברתיים . הפוריות הייתה חשובה בשל האופי החברתי של הנישואין בחברה הימי ביניימית . בחברה זו היו הנישואין על פי רוב בבחינת ברית כלכלית חברתית שנכרתה בין הורי החתן להורי הכלה , שהיו גם אלה שקבעו את השידוך . דברים אלה נכונים לגבי כל השכבות החברתיות ובמיוחד לגבי המעמדות הגבוהים . לידת צאצא הייתה סימן ברור להפיכת הזוג הצעיר ליחידה עצמאית . כל עוד לא נולד לזוג הצעיר תינוק , לא הייתה מבוססת לגמרי הבנייה של היחידה החדשה , על אף הקשר שנרקם בין המשפחות . מחקרים אנתרופולוגיים שעסקו בקשרים בין משפחות סביב נישואין מעידים על השינוי הרב שחל במערכות היחסים ביניהן לאחר שנולד 69 הצאצא הראשון . מבחינה זו הייתה לידת הצאצא הראשון נקודת ציון בעלת משמעות . ייתכן שבמציאות שבה נישאו מקצת הזוגות בגיל צעיר ביותר עלתה הלידה בחשיבותה על טקס הנישואין עצמו ™ . בחינת המשמעות של לידת צאצא כוללת התייחסות לשני צדדים של אותו מטבע : מחד גיסא גורלם של אנשים שסבלו מבעיות פוריות , ומאידך גיסא לידת צאצאים אצל מרבית האנשים ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי