פרק ראשון הלידה

שלשה חדשים ראשונים הולד דר במדור התחתון , ג ' חדשים האמצעים הולד דר במדור האמצעי , ג ' חדשים האחרונים הולד דר במדור העליון . עד שלשה ימים יבקש אדם רחמים לפני הקב " ה שלא יסריח הולד , משלשה ועד ארבעים יבקש אדם רחמים שיהא בן זכר , ומארבעים יום ועד שלשה חדשים יבקש אדם רחמים שלא יהא סנדל , ומשלשה חדשים ועד ששה חדשים יבקש אדם רחמים שלא יהא נפל , ומששה ועד תשעה חדשים יבקש רחמים שיצא לשלום . וכי אדם יכול להוציאו משם בשלום ? לא , אלא הקב " ה עושה לו דלתות ובריחים ומוציאו משם לשלום ' . תהליך יצירת הוולד , המתואר במדרש זה שהיה נפוץ ומקובל בימי הביניים , מציג את הדרך הארוכה שעובר העובר מהיווצרותו ועד יציאתו לאוויר העולם . ואולם , סיפורם של הורים וילדים לא התחיל בהריון או בלידת תינוק , כאשר הפכו נשים וגברים לאמהות ולאבות , אלא הרבה קודם לכן . פרק זה יבחן את הדרך שבה נתפסה לידה בחברה הימי ביניימית וינתח את המציאות העולה מן המקורות . ברוב המחקרים שנערכו ער כה על אודות הלידה בחברה היהודית בימי הביניים נבחנו תולדות הרעיונות , ותשומת לב מועטה בלבד הוקדשה לקשר בינם לבין האופן שבו פעלו אנשים בחיי היומיום...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי