ה. חיי משפחה באשכנז בימי הביניים

על תהליך חייו של הילד מן הלידה ועד לגיל חמש או שש ניתן למצוא מידע מגוון , אך המחסור בנתונים דמוגרפיים מגביל את האפשרויות לתאר בפירוט את מבנה המשפחה והיבטים אחרים של תפקודה ועלינו להסתפק במספר קווים כלליים . בהעדר מקורות מספיקים , הסתמכתי בדברי על דעותיהם של חוקרים אחרים לגבי מבנה המשפחה , גודלה ואופייה . סיכום הדברים , אשר יובא כאן , יספק בסיס למחקר שבספר זה . לתנאי המגורים של היהודים נודעת חשיבות מיוחדת , מכיוון שהילדים הקטנים שאנו עוסקים בהם כאן בילו את מרבית זמנם בתוך הבית , תחת השגחת בנות הבית . גם כאשר הילדים יצאו מתחומי הבית , הם עשו זאת בליווי הוריהם . ניתן להניח שילדים התלוו אל הוריהם , ובמיוחד אל אמהותיהם , בלכתם לשווקים המקומיים , אך אין בידינו עדויות 96 ראו לדוגמה : D . Herlihy and C . Klapisch-Zuber , Tuscans and their Families 97 ראו : C . W . Bynum , Holy Feast and Holy Fast ; B . Newman , From Virile Womun על נוכחותם בזירות פומביות מלבד בית הכנסת . הביקורים בבית הכנסת החלו הרבה לפני שהילדים הגיעו לגיל חינוך , שכן בית הכנסת היה המוקד של ההתכנסויות הקהילתיות . מן הממצאים ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי